ซึ่งเป็นเช่นนั้นเอง http://abram.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=14-02-2006&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=14-02-2006&group=1&gblog=24 http://abram.bloggang.com/rss <![CDATA[Eternity]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=14-02-2006&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=14-02-2006&group=1&gblog=24 Tue, 14 Feb 2006 15:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=15-02-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=15-02-2006&group=1&gblog=11 http://abram.bloggang.com/rss <![CDATA[God is Love]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=15-02-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=15-02-2006&group=1&gblog=11 Wed, 15 Feb 2006 19:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=15-02-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=15-02-2006&group=1&gblog=10 http://abram.bloggang.com/rss <![CDATA[Journey]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=15-02-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=15-02-2006&group=1&gblog=10 Wed, 15 Feb 2006 19:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=01-07-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=01-07-2006&group=1&gblog=8 http://abram.bloggang.com/rss <![CDATA[On the earth]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=01-07-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abram&month=01-07-2006&group=1&gblog=8 Sat, 01 Jul 2006 11:29:09 +0700